Latest News

Home/Latest News
Latest News2015-12-02T10:52:51+07:00
2105, 2024

Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm 12 – Cánh Diều (chi tiết)

By |Tháng Năm 21st, 2024|Categories: Hoạt động Trải nghiệm, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

1805, 2024

Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm 12 – Kết nối tri thức (chi tiết)

By |Tháng Năm 18th, 2024|Categories: Hoạt động Trải nghiệm, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

1105, 2024

Phân phối chương trình Vật lí 12

By |Tháng Năm 11th, 2024|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Link tải phân phối chương trình Vật lí 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: PPCT Vat li 12 - Ket noi tri thuc voi cuoc song Link tải phân phối chương trình Vật lí 11 bộ sách Cánh diều: PPCT Vat li 12 - Cánh diều Link tải phân phối chương trình Vật lí 11 bộ sách Chân trời sáng tạo: PPCT Vat li 12 - [...]

1005, 2024

Giáo án vật lí 12 Cánh Diều – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 2 Định luật 1 Nhiệt động lực học

By |Tháng Năm 10th, 2024|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

905, 2024

Giáo án vật lí 12 Cánh Diều – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 1 Sự chuyển thể của các chất

By |Tháng Năm 9th, 2024|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

305, 2024

Giáo án vật lí 12 Kết nối tri thức – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 3 Nhiệt độ. Thang Nhiệt độ. Nhiệt kế

By |Tháng Năm 3rd, 2024|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

105, 2024

Giáo án vật lí 12 Kết nối tri thức – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 2 Nội năng. Định luật 1 Nhiệt động lực học

By |Tháng Năm 1st, 2024|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

3004, 2024

Giáo án vật lí 12 Chân trời sáng tạo – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 4 Thực hành đo nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng

By |Tháng Tư 30th, 2024|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2604, 2024

Giáo án vật lí 12 Chân trời sáng tạo – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 3 Nội năng. Định luật 1 của nhiệt động lực học

By |Tháng Tư 26th, 2024|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2604, 2024

Giáo án vật lí 12 Chân trời sáng tạo – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 2 Thang nhiệt độ

By |Tháng Tư 26th, 2024|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

604, 2024

Bài tập Vật lí 12 mới – Chương 1 Vật lí nhiệt – Chủ đề 3 Nhiệt độ – thang đo nhiệt – nhiệt kế (Dùng chung cho cả ba sách)

By |Tháng Tư 6th, 2024|Categories: Cánh Diều Vàng, Group học tập, Khóa học 0 đồng, Tài liệu hỗ trợ GV, Tài liệu hỗ trợ HS, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

404, 2024

Giáo án vật lí 12 Chân trời sáng tạo – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 1 Sự chuyển thể

By |Tháng Tư 4th, 2024|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2703, 2024

Giáo án vật lí 12 Kết nối tri thức – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 1 Cấu trúc của chất – Sự chuyển thể

By |Tháng Ba 27th, 2024|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2303, 2024

Bài tập Vật lí 12 mới – Chương 1 Vật lí nhiệt – Chủ đề 2 Nội năng. Nguyên lí 1 Nhiệt đọng lực học (Dùng chung cho cả ba sách)

By |Tháng Ba 23rd, 2024|Categories: Cánh Diều Vàng, Khóa học 0 đồng, Tài liệu, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2003, 2024

Bài tập Vật lí 12 mới – Chương 1 Vật lí nhiệt – Chủ đề 1 Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể (Dùng chung cho cả ba sách)

By |Tháng Ba 20th, 2024|Categories: Cánh Diều Vàng, Khóa học 0 đồng, Tài liệu hỗ trợ GV, Tài liệu hỗ trợ HS, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2211, 2023

Bài tập Vật lí 11 mới – Chương 3 Điện trường – Chủ đề 1 Lực tương tác giữa hai điện tích (Dùng chung cho cả ba sách)

By |Tháng Mười Một 22nd, 2023|Categories: Cánh Diều Vàng, Khóa học 0 đồng, Tài liệu, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2406, 2023

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 11 – Chủ đề 2 – Khám phá bản thân

By |Tháng Sáu 24th, 2023|Categories: Hoạt động Trải nghiệm|Tags: , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

1006, 2023

Giáo án Vật lí 11 Cánh diều – Chủ đề 1 Dao động – Phần 2 Một số dao động điều hòa thường gặp

By |Tháng Sáu 10th, 2023|Categories: Cánh Diều Vàng|Tags: , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

3105, 2023

Giáo án chuyên đề Vật lí 11 Cánh Diều – Bài 1.1 Lực hấp dẫn và Trường hấp dẫn

By |Tháng Năm 31st, 2023|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2905, 2023

Giáo án chuyên đề Vật lí 11 Chân Trời Sáng Tạo – Bài 1 Định luật Vạn vật hấp dẫn

By |Tháng Năm 29th, 2023|Categories: Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2605, 2023

Giáo án chuyên đề Vật lí 11 Kết nối tri thức – Bài 1 Trường hấp dẫn

By |Tháng Năm 26th, 2023|Categories: Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2105, 2023

Giáo án vật lí 11 Chân trời sáng tạo – Chương 1 Dao động – Bài 2 Phương trình dao động điều hòa

By |Tháng Năm 21st, 2023|Categories: Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

505, 2023

Giáo án vật lí 11 Kết nối tri thức – Chương 1 Dao động – Bài 3 Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa

By |Tháng Năm 5th, 2023|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

305, 2023

Giáo án vật lí 11 Kết nối tri thức – Chương 1 Dao động – Bài 2 Mô tả dao động điều hòa

By |Tháng Năm 3rd, 2023|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2804, 2023

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 11 – Chủ đề 1 – Xây dựng và phát triển nhà trường

By |Tháng Tư 28th, 2023|Categories: Hoạt động Trải nghiệm|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2204, 2023

Giáo án vật lí 11 Chân trời sáng tạo – Chương 1 Dao động – Bài 1 Mô tả dao động

By |Tháng Tư 22nd, 2023|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

1904, 2023

Bài tập Vật lí 11 mới – Chương 1 Dao động – Chủ đề 5 Dao động tắt dần – Hiện tượng cộng hưởng (Dùng chung cho cả ba sách)

By |Tháng Tư 19th, 2023|Categories: Cánh Diều Vàng, Group học tập, Lớp 11 Vật Lý, Tài liệu hỗ trợ GV, Tài liệu hỗ trợ HS, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

1604, 2023

Bài tập Vật lí 11 mới – Chương 1 Dao động – Chủ đề 4 Năng lượng trong dao động điều hòa (Dùng chung cho cả ba sách)

By |Tháng Tư 16th, 2023|Categories: Cánh Diều Vàng, Lớp 11 Vật Lý, Tài liệu hỗ trợ GV, Tài liệu hỗ trợ HS, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

1304, 2023

Bài tập Vật lí 11 mới – Chương 1 Dao động – Chủ đề 3 Vận tốc – Gia tốc (Dùng chung cho cả ba sách)

By |Tháng Tư 13th, 2023|Categories: Cánh Diều Vàng, Lớp 11 Vật Lý, Tài liệu hỗ trợ GV, Tài liệu hỗ trợ HS, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

504, 2023

Phân phối chương trình Vật lí 11

By |Tháng Tư 5th, 2023|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , |

Link tải phân phối chương trình Vật lí 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: PPCT Vat li 11 - Ket noi tri thuc voi cuoc song Link tải phân phối chương trình Vật lí 11 bộ sách Cánh diều: PPCT Vat li 11 - Canh Dieu Link tải phân phối chương trình Vật lí 11 bộ sách Chân trời sáng tạo: PPCT Vat li 11 - [...]

104, 2023

Giáo án vật lí 11 Kết nối tri thức – Chương 1 Dao động – Bài 1 Dao động điều hòa

By |Tháng Tư 1st, 2023|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

104, 2023

Bài tập Vật lí 11 mới – Chương 1 Dao động – Chủ đề 2 Mô tả dao động điều hòa (Dùng chung cho cả ba sách)

By |Tháng Tư 1st, 2023|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

3003, 2023

Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm lớp 11

By |Tháng Ba 30th, 2023|Categories: Hoạt động Trải nghiệm|Tags: , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2703, 2023

Giáo án Vật lí 11 Cánh diều – Chủ đề 1 Dao động – Phần 1 Dao động điều hòa

By |Tháng Ba 27th, 2023|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV, Tin tức|Tags: , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2303, 2023

Bài tập Vật lí 11 mới – Chương 1 Dao động – Bài 1 Dao động điều hòa (Dùng chung cho cả ba sách)

By |Tháng Ba 23rd, 2023|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2203, 2023

Hoạt động trải nghiệm 11 – Chủ đề 1 Xây dựng và phát triển Nhà trường

By |Tháng Ba 22nd, 2023|Categories: Hoạt động Trải nghiệm|Tags: , , , , , |

https://youtu.be/2-pmIAiE-p4 Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2103, 2023

Hoạt động trải nghiệm: chỉ đánh giá, không chấm điểm

By |Tháng Ba 21st, 2023|Categories: Hoạt động Trải nghiệm|

"Hoạt động trải nghiệm không phải là một môn học mà là hoạt động giáo dục nên tất cả các giáo viên đã qua đào tạo sư phạm đều được đào tạo về chuyên môn và về tổ chức hoạt động giáo dục học sinh. Chính vì vậy, khi triển khai chương trình mới, tất cả các giáo viên trong nhà trường đều có khả năng thực hiện hoạt động [...]

909, 2022

Ma trận kèm đề thi giữa kì 1 môn Vật lí

By |Tháng Chín 9th, 2022|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

309, 2022

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC VẬT LÍ 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

By |Tháng Chín 3rd, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , |

Hãy quét mã và liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2408, 2022

Giáo án vật lí 10 Chân trời sáng tạo – Bài 13 Tổng hợp và phân tích lực

By |Tháng Tám 24th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , |

Quét mã và liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!  

2008, 2022

Giáo án Vật lí 10 cánh diều – Chủ đề 2 Chuyển động biến đổi – 2 Chuyển động biến đổi

By |Tháng Tám 20th, 2022|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

1408, 2022

Bài tập chủ đề 5 – Moment lực – Cân Bằng Vật Rắn

By |Tháng Tám 14th, 2022|Categories: Cánh Diều Vàng, Group học tập, Tài liệu hỗ trợ GV, Tài liệu hỗ trợ HS, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

1208, 2022

Giáo án Vật lí 10 Kết nối tri thức – Bài 23 Năng lượng – Công cơ học

By |Tháng Tám 12th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

1108, 2022

Giáo án Vật lí 10 Chân Trời Sáng Tạo – Bài 17 Động năng và thế năng – Định luật bảo toàn cơ năng

By |Tháng Tám 11th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

808, 2022

Giáo án Vật lí 10 Kết nối tri thức – Bài 25 Động năng -Thế năng

By |Tháng Tám 8th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

708, 2022

Giáo án chuyên đề 1 Cánh Diều – Bài 2 ứng dụng vật lí trong một số ngành nghề

By |Tháng Tám 7th, 2022|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , , , |

Quét mã và liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

308, 2022

Giáo án chuyên đề 1 Kết nối tri thức – Bài 3 Giới thiệu các ứng dụng của Vật lí trong một số ngành nghề

By |Tháng Tám 3rd, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

2907, 2022

Giáo án Vật lí 10 Kết nối tri thức – Bài 27 Hiệu suất

By |Tháng Bảy 29th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

2607, 2022

Giáo án Chuyên đề Vật lí 10 Cánh Diều – Bài 1 Sự hình thành và phát triển của Vật lí học

By |Tháng Bảy 26th, 2022|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

2407, 2022

Giáo án Vật lí 10 Kết nối tri thức – Bài 10 Sự rơi tự do

By |Tháng Bảy 24th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

2407, 2022

Giáo án Vật lí 10 Chân trời sáng tạo – Bài 11 Một số lực trong thực tiễn

By |Tháng Bảy 24th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

2207, 2022

Giáo án Vật lí 10 Cánh diều – Chủ đề 3. Mục 2. Một số lực thường gặp

By |Tháng Bảy 22nd, 2022|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

2207, 2022

Giáo án Chuyên đề Vật lí 10 Chân trời sáng tạo – Bài 5 Chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao

By |Tháng Bảy 22nd, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

1907, 2022

Giáo án chuyên đề Vật lí 10 Kết nối tri thức – Bài 1 Sơ lược về sự phát triển của vật lí

By |Tháng Bảy 19th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

1807, 2022

Giáo án Vật lí 10 Chân trời sáng tạo – Bài 15 năng lượng và công

By |Tháng Bảy 18th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

1107, 2022

Giáo án Vật lí 10 Chân trời sáng tạo – Bài 19 Các loại va chạm

By |Tháng Bảy 11th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , |

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

907, 2022

Giáo án vật lí 10 Kết nối tri thức – Bài 15 Định luật II Newton

By |Tháng Bảy 9th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Hãy quét mã và liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.  

707, 2022

Giáo án Vật lí 10 Cánh diều – Chủ đề 5. Mục 2. ĐỘNG LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG VA CHẠM

By |Tháng Bảy 7th, 2022|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Hãy quét mã QR liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

707, 2022

Giáo án chuyên đề Vật lí 10 Chân trời sáng tạo – Bài 3 Giới thiệu các ứng dụng của vật lí trong một số ngành nghề

By |Tháng Bảy 7th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Tin tức, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

207, 2022

Giáo án vật lí 10 Chân trời sáng tạo – Bài 20 Động học của chuyển động tròn

By |Tháng Bảy 2nd, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

3006, 2022

CHUYÊN ĐỀ 1: VẬT LÝ TRONG MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ – BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VẬT LÝ

By |Tháng Sáu 30th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , |

Hãy Quét zalo liên hệ mình để được hỗ trợ nhé.

2606, 2022

Bài tập Vật lí 10 mới – Chương 4 – Ba định luật Newton – Một số lực trong thực tiễn (Dùng chung cho cả ba sách)

By |Tháng Sáu 26th, 2022|Categories: Cánh Diều Vàng, Group học tập, Khóa học 0 đồng, Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

1406, 2022

Giáo án vật lí 10 Chân trời sáng tạo – Bài 7 Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều

By |Tháng Sáu 14th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , , |

Hãy liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

1406, 2022

Giáo án vật lí 10 Kết nối tri thức – Bài 9 Chuyển động thẳng biến đổi đều

By |Tháng Sáu 14th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , |

Hãy liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

1406, 2022

Giáo án vật lí 10 Kết nối tri thức – Bài 7 Đồ thị độ dịch chuyển – Thời gian

By |Tháng Sáu 14th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé.

1206, 2022

Giáo án Vật lí 10 Cánh Diều – Chủ đề 1: Mô tả chuyển động – Mục 2: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian. Độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp

By |Tháng Sáu 12th, 2022|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

1006, 2022

Giáo án Vật lí 10 Kết nối tri thức – Bài 11 Thực hành Đo gia tốc rơi tự do

By |Tháng Sáu 10th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

806, 2022

Giáo án vật lí 10 Chân trời sáng tạo – Bài 5 Chuyển động tổng hợp

By |Tháng Sáu 8th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

506, 2022

Bài tập Vật lí 10 mới – Chương 3 – Chuyển động biến đổi (dùng chung cho cả 3 sách)

By |Tháng Sáu 5th, 2022|Categories: Cánh Diều Vàng, Group học tập, Khóa học 0 đồng, Tài liệu hỗ trợ GV, Tài liệu hỗ trợ HS, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

(dùng chung cho cả 3 sách) Quét mã liên hệ với cô Nhung để được hỗ trợ nhé!

3105, 2022

Bài tập Vật lí 10 – Chủ đề Mô tả chuyển động – Chuyển động thẳng (Dùng cho cả 3 sách)

By |Tháng Năm 31st, 2022|Categories: Group học tập, Tài liệu hỗ trợ GV, Tài liệu hỗ trợ HS, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2905, 2022

Bài tập Vật lí 10 mới – Chương 1 mở đầu (Dùng chung cho cả 3 sách)

By |Tháng Năm 29th, 2022|Categories: Các khóa học, Tài liệu hỗ trợ GV, Tài liệu hỗ trợ HS, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2605, 2022

Giáo án Vật lí 10 Cánh Diều – Chủ đề mở đầu – Giới thiệu mục đích học tập môn Vật lí

By |Tháng Năm 26th, 2022|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV|Tags: , , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2405, 2022

Phân phối chương trình Vật lí 10 mới

By |Tháng Năm 24th, 2022|Categories: Cánh Diều Vàng, Tài liệu hỗ trợ GV, Thi online, Vật lí Chân trời sáng tạo, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , |

Phân phối chương trình Vật lí 10 bộ sách Kết nối tri thức Link tải: PPCT Bộ kết nối tri thức Phân phối chương trình Vật lí 10 bộ sách Chân trời sáng tạo Link tải: PPCT bộ chân trời sáng tạo Phân phối chương trình Vật lí 10 bộ sách Cánh Diều Link tải: PPCT bộ cánh diều  

1305, 2022

Giáo án Vật lí 10 Kết nối trí thức – Bài 21 Moment lực – Cân bằng của vật rắn

By |Tháng Năm 13th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

1005, 2022

Giáo án Vật lí 10 Kết nối tri thức – Bài 3 Thực hành tính sai số trong phép đo – Ghi kết quả đo

By |Tháng Năm 10th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

2804, 2022

Giáo án Vật lí 10 Chân trời sáng tạo – Bài 3 Đơn vị và sai số trong Vật lí

By |Tháng Tư 28th, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Vật lí Chân trời sáng tạo|Tags: , , , |

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

403, 2022

Giáo án vật Lí 10 Kết nối trí thức – Bài 1 Làm quen với Vật lí

By |Tháng Ba 4th, 2022|Categories: Vật Lý kết nối|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️ Vật Lý 10: Kết nối Vật Lý 10
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL12 – Bài 3 Con lắc đơn – Minh họa kèm game sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 12|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Thao Giảng Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL12 – Bài 2 Con lắc lò xo – minh họa kèm game sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 12|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Thao Giảng Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL12 – Bài 1 Dao động điều hòa – minh họa kèm game sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 12|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Thao Giảng Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Bí quyết học Vật lý đạt điểm 10 cùng Cô Nhung Cute

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Các khóa học, Group học tập, Tài liệu, Tài liệu hỗ trợ HS, Tin tức|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 34 Kính thiên văn – Phân biệt rõ thiên văn và hiển vi kèm game sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 33 Kính hiển vi – Minh họa kèm game sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 32 Kính lúp – Minh họa kèm game sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 31 Mắt – Minh họa kèm game sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 29 Thấu kính mỏng tiết 1 – minh họa kèm game sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 28 Lăng kính

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài tập Khúc xạ – Phản xạ – Hoạt động nhóm theo game sôi động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 27 Phản xạ toàn phần – Thí nghiệm kèm game sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 26 Khúc xạ ánh sáng – Thí nghiệm kèm game sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài tập tự cảm – Hoạt động nhóm theo game sôi nổi

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 25 Tự cảm – Kèm game và thí nghiệm minh họa sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 24 Suất điện động cảm ứng – Kèm game và TN minh họa sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Tài liệu hỗ trợ GV, Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài tập từ thông – Cảm ứng điện từ – Làm việc nhóm thông qua trò chơi thú vị

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 23 Từ thông – Cảm ứng điện từ – kèm Game và TN minh họa sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 22 Lực Lo-ren-xơ – Minh họa chi tiết

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 21 Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 20 Lực từ – Cảm ứng từ – Thí nghiệm minh họa chi tiết

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 19 Từ trường – Nhiều thí nghiệm sinh động cùng game hấp dẫn

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn – Đã lược hết chỉ còn điều giản đơn hihi

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 15 Dòng điện trong chất khí – Cùng bắt xe buýt nào

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân – Nền mới tươi mắt

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 13 Dòng điện trong kim loại – Thí nghiệm minh họa cụ thể

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 11 PP giải một số bài toán về mạch điện – Bước làm rõ ràng – Game sinh động

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 10 Ghép nguồn điện thành bộ – Game giáng sinh

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 9 Định luật Ôm cho mạch kín – Kèm thí nghiệm và game cực hay

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 8 Điện năng Công suất điện – TN minh họa kèm game hay

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

103, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 7 Dòng điện không đổi – nguồn điện – Kèm game và thí nghiệm hay

By |Tháng Ba 1st, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

1002, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 6 Tụ điện – Hình ảnh kèm game sinh động

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 5 Điện thế Hiệu điện thế – Minh họa kèm game sinh động

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 4 Công của lực điện – Minh họa kèm game sinh động

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 3 Điện Trường Cường độ điện trường

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 2 Thuyết electron Định luật bảo toàn điện tích – Minh họa kèm game sinh động

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Thao giảng VL11 – Bài 1 Điện tích Định luật Cu-lông – Thí nghiệm kèm game sinh động

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Thao giảng Vật Lý 11|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Vật lý 12 – Bài 23 Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng điện từ – Chi tiết dễ hiểu

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Vật lý 12 – Bài 22 Sóng điện từ – Chi tiết dễ hiểu

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Vật lý 12 – Bài 21 Điện từ trường – Chi tiết dễ hiểu

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Vật lý 12 – Bài 20 Mạch dao động – Minh họa chi tiết dễ hiểu

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Vật lý 12 – Bài 18 Động cơ không đồng bộ 3 pha – nhiều thí nghiệm minh họa sinh động

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Vật lý 12 – Bài 17 Máy phát điện xoay chiều – Minh họa sinh động

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Vật lý 12 – Bài 16 Truyền tải điện năng – Máy biến áp – Bài toán thực tiễn

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Vật lý 12 – Bài 14 Mạch RLC mắc nối tiếp – Phương pháp giản đồ

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Vật lý 12 – Bài 13 Các mạch điện xoay chiều – Nhiều ví dụ dẫn chứng rõ ràng chi tiết

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Vật lý 12 – Bài 12 Đại cương dòng điện xoay chiều – Hệ thông kiến thức và củng cố rõ ràng

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Vật lý 12 – Bài 10 + 11 Sóng âm – Nhiều âm thanh minh họa sinh động

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1002, 2022

Vật lý 12 – Bài 9 Sóng dừng – Siu dễ hỉu ^.^

By |Tháng Hai 10th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

902, 2022

Vật lý 12 – Bài 8 Giao thoa sóng cơ – Là khi anh và em gặp nhau và đồng cảm

By |Tháng Hai 9th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

902, 2022

Vật lý 12 – Bài 8 Giao thoa sóng cơ – Là khi anh và em gặp nhau và đồng cảm

By |Tháng Hai 9th, 2022|Categories: Tin tức|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

902, 2022

Vật lý 12 – Bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ – Thí nghiệm minh họa rõ nét

By |Tháng Hai 9th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

902, 2022

Vật lý 12 – Bài 5 Tổng hợp dao động – Cách bấm máy tổng hợp nhanh

By |Tháng Hai 9th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

902, 2022

Vật lý 12 – Bài 4 Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức – Minh họa dễ hiểu

By |Tháng Hai 9th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

902, 2022

Vật lý 12 – Bài 3 Con lắc đơn – sự tương đồng với con lắc lò xo

By |Tháng Hai 9th, 2022|Categories: Lớp 12 Vật Lý|

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1312, 2021

Thao giảng Vật Lý 10 – Bài 1 Chuyển động cơ

By |Tháng Mười Hai 13th, 2021|Categories: Thao giảng Vật Lý 10|Tags: , , , , , , |

Video clip Thao giảng Vật Lý 10 Thao giảng Vật Lý 10 - Bài 1 Chuyển động cơ - Kèm game và minh họa sinh động

1312, 2021

Bộ đề 12 ôn thi học kì 1 Vật Lý 12

By |Tháng Mười Hai 13th, 2021|Categories: Lớp 12 Vật Lý, Tài liệu hỗ trợ HS|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

1312, 2021

Bộ đề 11 ôn thi học kì 1 Vật Lý 11

By |Tháng Mười Hai 13th, 2021|Categories: Lớp 11 Vật Lý, Tài liệu hỗ trợ HS|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Link chi tiết Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

912, 2021

Sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức Vật lý 12

By |Tháng Mười Hai 9th, 2021|Categories: Tài liệu hỗ trợ HS|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

712, 2021

Vật lý 12 – Bài 1 Dao động điều hòa

By |Tháng Mười Hai 7th, 2021|Categories: Lớp 12 Vật Lý, Tài liệu hỗ trợ GV, Tài liệu hỗ trợ HS, Tin tức|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

712, 2021

Vật lý 12 – Bài 2 Con lắc lò xo – Ngắn gọn xúc tích

By |Tháng Mười Hai 7th, 2021|Categories: Lớp 12 Vật Lý|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

COURSES

EVENTS

LATEST NEWS

Joing Over 500,000 Students Enjoying Avada Education now

Become Part of Avada University to Further Your Career.

[fusion_form form_post_id=”2074″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]