Hoạt động Trải nghiệm

Home/Hoạt động Trải nghiệm

Hoạt động Trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm: chỉ đánh giá, không chấm điểm

2023-03-21T11:12:26+07:00

“Hoạt động trải nghiệm không phải là một môn học mà là hoạt động giáo dục nên tất cả các giáo viên đã qua đào tạo sư phạm đều được đào tạo về chuyên môn và về tổ chức hoạt động giáo dục học sinh. Chính vì vậy, khi triển khai […]

Hoạt động trải nghiệm: chỉ đánh giá, không chấm điểm2023-03-21T11:12:26+07:00