Giáo án Vật Lý chuẩn 5512

Home/Tag: Giáo án Vật Lý chuẩn 5512

Giáo án vật Lí 10 Kết nối trí thức – Bài 1 Làm quen với Vật lí

2022-06-12T00:54:09+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️ Vật Lý 10: Kết nối Vật Lý 10
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Giáo án vật Lí 10 Kết nối trí thức – Bài 1 Làm quen với Vật lí2022-06-12T00:54:09+07:00

Thao giảng VL12 – Bài 3 Con lắc đơn – Minh họa kèm game sinh động

2022-04-30T02:12:33+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Thao Giảng Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Thao giảng VL12 – Bài 3 Con lắc đơn – Minh họa kèm game sinh động2022-04-30T02:12:33+07:00

Thao giảng VL12 – Bài 2 Con lắc lò xo – minh họa kèm game sinh động

2022-04-30T02:13:49+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Thao Giảng Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Thao giảng VL12 – Bài 2 Con lắc lò xo – minh họa kèm game sinh động2022-04-30T02:13:49+07:00

Thao giảng VL12 – Bài 1 Dao động điều hòa – minh họa kèm game sinh động

2022-04-30T02:14:50+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Thao Giảng Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Thao giảng VL12 – Bài 1 Dao động điều hòa – minh họa kèm game sinh động2022-04-30T02:14:50+07:00

Bí quyết học Vật lý đạt điểm 10 cùng Cô Nhung Cute

2022-04-30T02:16:05+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Bí quyết học Vật lý đạt điểm 10 cùng Cô Nhung Cute2022-04-30T02:16:05+07:00

Thao giảng VL11 – Bài 34 Kính thiên văn – Phân biệt rõ thiên văn và hiển vi kèm game sinh động

2022-04-30T02:17:14+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Thao giảng VL11 – Bài 34 Kính thiên văn – Phân biệt rõ thiên văn và hiển vi kèm game sinh động2022-04-30T02:17:14+07:00

Thao giảng VL11 – Bài 33 Kính hiển vi – Minh họa kèm game sinh động

2022-04-30T02:18:52+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Thao giảng VL11 – Bài 33 Kính hiển vi – Minh họa kèm game sinh động2022-04-30T02:18:52+07:00

Thao giảng VL11 – Bài 32 Kính lúp – Minh họa kèm game sinh động

2022-04-30T02:19:52+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Thao giảng VL11 – Bài 32 Kính lúp – Minh họa kèm game sinh động2022-04-30T02:19:52+07:00

Thao giảng VL11 – Bài 31 Mắt – Minh họa kèm game sinh động

2022-04-30T02:20:49+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Thao giảng VL11 – Bài 31 Mắt – Minh họa kèm game sinh động2022-04-30T02:20:49+07:00

Thao giảng VL11 – Bài 29 Thấu kính mỏng tiết 1 – minh họa kèm game sinh động

2022-04-30T02:21:32+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Thao giảng VL11 – Bài 29 Thấu kính mỏng tiết 1 – minh họa kèm game sinh động2022-04-30T02:21:32+07:00