Thao giảng VL11 – Bài 21 Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852