TUYỂN DỤNG

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI
ÁP LỰC THỜI GIAN VÀ CHẤT LƯỢNG
➡️Bn mun có mt b giáo án chnh chu nhưng không mun tn kém kinh phí.
➡️Bù li còn đưc nhn thêm tin vi mc rt ưu đã.
➡️Chỉ cn bn là GV và có kinh nghim v word và mathtype.
➡️Hãy liên h vi chúng tôi đ đưc h tr nhé.

Liên hệ ngay