Thao giảng Vật Lý 12

Home/Thao giảng/Thao giảng Vật Lý 12

Thao giảng Vật Lý 12

Thao giảng VL12 – Bài 3 Con lắc đơn – Minh họa kèm game sinh động

2022-04-30T02:12:33+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Thao Giảng Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Thao giảng VL12 – Bài 3 Con lắc đơn – Minh họa kèm game sinh động2022-04-30T02:12:33+07:00

Thao giảng VL12 – Bài 2 Con lắc lò xo – minh họa kèm game sinh động

2022-04-30T02:13:49+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Thao Giảng Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Thao giảng VL12 – Bài 2 Con lắc lò xo – minh họa kèm game sinh động2022-04-30T02:13:49+07:00

Thao giảng VL12 – Bài 1 Dao động điều hòa – minh họa kèm game sinh động

2022-04-30T02:14:50+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Thao Giảng Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao
➡️Video Vật Lý THPT: Vật Lý Buôn Ma Thuột

Thao giảng VL12 – Bài 1 Dao động điều hòa – minh họa kèm game sinh động2022-04-30T02:14:50+07:00