Thao giảng VL11 – Bài 6 Tụ điện – Hình ảnh kèm game sinh động
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852