Thao giảng VL12 – Bài 2 Con lắc lò xo – minh họa kèm game sinh động

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852