Thao giảng VL11 – Bài 11 PP giải một số bài toán về mạch điện – Bước làm rõ ràng – Game sinh động
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852