Thao giảng VL11 – Bài 7 Dòng điện không đổi – nguồn điện – Kèm game và thí nghiệm hay
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852