Thao giảng VL11 – Bài 24 Suất điện động cảm ứng – Kèm game và TN minh họa sinh động
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852