Thao giảng VL11 – Bài tập từ thông – Cảm ứng điện từ – Làm việc nhóm thông qua trò chơi thú vị
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852