Thao giảng VL11 – Bài tập tự cảm – Hoạt động nhóm theo game sôi nổi
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852