Thao giảng VL11 – Bài 9 Định luật Ôm cho mạch kín – Kèm thí nghiệm và game cực hay
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852