Thao Giảng Vật Lý Lớp 10

Home/Tag: Thao Giảng Vật Lý Lớp 10

Thao giảng VL11 – Bài 6 Tụ điện – Hình ảnh kèm game sinh động

2022-03-01T09:11:12+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

Thao giảng VL11 – Bài 6 Tụ điện – Hình ảnh kèm game sinh động2022-03-01T09:11:12+07:00

Thao giảng VL11 – Bài 5 Điện thế Hiệu điện thế – Minh họa kèm game sinh động

2022-02-10T16:05:42+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

Thao giảng VL11 – Bài 5 Điện thế Hiệu điện thế – Minh họa kèm game sinh động2022-02-10T16:05:42+07:00

Thao giảng VL11 – Bài 4 Công của lực điện – Minh họa kèm game sinh động

2022-02-10T16:04:08+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

Thao giảng VL11 – Bài 4 Công của lực điện – Minh họa kèm game sinh động2022-02-10T16:04:08+07:00

Thao giảng VL11 – Bài 3 Điện Trường Cường độ điện trường

2022-02-10T16:00:38+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

Thao giảng VL11 – Bài 3 Điện Trường Cường độ điện trường2022-02-10T16:00:38+07:00

Thao giảng VL11 – Bài 2 Thuyết electron Định luật bảo toàn điện tích – Minh họa kèm game sinh động

2022-02-10T15:54:10+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

Thao giảng VL11 – Bài 2 Thuyết electron Định luật bảo toàn điện tích – Minh họa kèm game sinh động2022-02-10T15:54:10+07:00

Thao giảng VL11 – Bài 1 Điện tích Định luật Cu-lông – Thí nghiệm kèm game sinh động

2022-02-10T15:56:58+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 11: Thao Giảng Vật Lý 11
Chúc các cậu học thật tốt nè!
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao

Thao giảng VL11 – Bài 1 Điện tích Định luật Cu-lông – Thí nghiệm kèm game sinh động2022-02-10T15:56:58+07:00