Thao giảng VL11 – Bài 22 Lực Lo-ren-xơ – Minh họa chi tiết
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852