Thao giảng VL11 – Bài 25 Tự cảm – Kèm game và thí nghiệm minh họa sinh động
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852