Thao giảng VL11 – Bài 13 Dòng điện trong kim loại – Thí nghiệm minh họa cụ thể
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852