Thao giảng VL11 – Bài 19 Từ trường – Nhiều thí nghiệm sinh động cùng game hấp dẫn
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852