Thao giảng VL11 – Bài 27 Phản xạ toàn phần – Thí nghiệm kèm game sinh động
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852