Thao giảng VL11 – Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân – Nền mới tươi mắt
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852