Vật lý 12 – Bài 2 Con lắc lò xo – Ngắn gọn xúc tích

2022-02-09T15:56:37+07:00

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Video Vật Lý 12: Link chi tiết Vật Lý 12
Chúc các cậu học thật tốt nè! 2022
Kênh phục vụ giáo dục Vì sự nghiệp trăm năm trồng người!
💲 Học phí thấp Hiệu quả cao