Phân phối chương trình Vật lí 10 bộ sách Kết nối tri thức

Link tải: PPCT Bộ kết nối tri thức

Phân phối chương trình Vật lí 10 bộ sách Chân trời sáng tạo

Link tải: PPCT bộ chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Vật lí 10 bộ sách Cánh Diều

Link tải: PPCT bộ cánh diều