GIÁO ÁN VẬT LÍ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Home/Tag: GIÁO ÁN VẬT LÍ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Giáo án vật lí 12 Chân trời sáng tạo – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 4 Thực hành đo nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng

2024-04-30T14:27:45+07:00

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

Giáo án vật lí 12 Chân trời sáng tạo – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 4 Thực hành đo nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng2024-04-30T14:27:45+07:00

Giáo án vật lí 12 Chân trời sáng tạo – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 3 Nội năng. Định luật 1 của nhiệt động lực học

2024-04-26T16:12:52+07:00

Liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

Giáo án vật lí 12 Chân trời sáng tạo – Chương 1 Vật lí nhiệt – Bài 3 Nội năng. Định luật 1 của nhiệt động lực học2024-04-26T16:12:52+07:00

Giáo án Vật lí 10 Chân Trời Sáng Tạo – Bài 17 Động năng và thế năng – Định luật bảo toàn cơ năng

2022-08-11T17:58:22+07:00

Quét mã liên hệ ngay với mình để được hỗ trợ nhé!

Giáo án Vật lí 10 Chân Trời Sáng Tạo – Bài 17 Động năng và thế năng – Định luật bảo toàn cơ năng2022-08-11T17:58:22+07:00