Thao giảng VL11 – Bài 8 Điện năng Công suất điện – TN minh họa kèm game hay
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852